Thailand Web Stat Truehits.net
News

อย่าเพิ่งตื่นตูมกันไป!!! กรมการขนส่งทางบก แจงแล้วประเด็นการแก้กฎหมายเพิ่มโทษความผิดเกี่ยวกับใบอนุญาตขับรถ ยังอยู่ระหว่างการนำเสนอคณะรัฐมนตรีพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนส่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ยืนยัน!! ยังไม่มีผลใช้บังคับแต่อย่างใด

60_05 MC TEST All new Scoopy i_00077
Comments (0)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *