Thailand Web Stat Truehits.net
อาทิตย์ ปิ่นแก้ว (ตาหนวดมีกล้อง) ตากล้องสายซิ่งผู้บันทึกเรื่องราวของเหล่าไบค์เกอร์ผ่านเลนส์บุญ!!!

หลายคนขี่รถมอเตอร์ไซค์ด้วยหลากเหตุผลที่แตกต่างกัน บางคนชอบด้วยความรัก บางคนก็ขี่ตามเพื่อน หรือบางคนก็ขี่เพราะมันจำเป็น แต่แขกรับเชิญประจำคอลัมน์ Biker Story ของเราในฉบับนี้เขาขี่รถมอเตอร์ไซค์เพราะค…