Thailand Web Stat Truehits.net
SHAI DON KING เลาะตะเข็บประเทศไทย 12,000 กม. ด้วยรถสกู๊ตเตอร์

SHAI  DON  KING   เลาะตะเข็บประเทศไทย 12,000 กม. ด้วยรถสกู๊ตเตอร์           “นกไม่มีวันจะรู้แรงปีก หากไม่โผบินไปในอากาศ” แคปชันจั่วหัวที่ “ต้นเรื่อง” นั้นได้กล่าวไว้หน้าสื่อออนไลน์ “ใช้ ศุภเศรษฐอนั…