Honda เผยสิทธิบัตรพัฒนาระบบ VVT ใหม่ ในรถรุ่นใหม่

ด้วยมาตรฐานการปล่อยก๊าซเรือนกระจกที่รุนแรงมากขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยุโรป บริษัทในอุตสาหกรรมมอเตอร์ไซค์ต่างๆ ก็จำเป็นต้องปรับตัวเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าด้วยเช่นกัน และต้องปรับปรุงมาตรฐานให้…

Harley-Davidson ยื่นจดสิทธิบัตรระบบเบรคอัตโนมัติ

Harley-Davidson ได้ยื่นจดสิทธิบัตรระบบเบรคอัตโนมัติ (Automatic Brake System) มีระบบเซ็นเซอร์ตรวจจับการชน และจะทำงานก็ต่อเมื่อตรวจจับว่าจะเกิดการชน ระบบเบรคจะทำงานทันที ระบบเบรคอัตโนมัติของ Harley-D…

Yamaha ยื่นจดสิทธิบัตรถุงลมนิรภัยบนสกู๊ตเตอร์

ในรอบ 10 ปี ที่ผ่านมาหลังจากที่มีการผลิตมอเตอร์ไซค์ติดตั้งถุงลมนิรภัยคันแรกอย่าง Honda Goldwing ก็ยังคงเป็นมอเตอร์ไซค์เพียงรุ่นเดียวที่ใช้เทคโนโลยีนี้ แต่ Yamaha ได้ยื่นขอจดสิทธิบัตรระบบถุงลมนิรภัย…