Thailand Web Stat Truehits.net
SHAI DON KING เลาะตะเข็บประเทศไทย 12,000 กม. ด้วยรถสกู๊ตเตอร์

SHAI  DON  KING   เลาะตะเข็บประเทศไทย 12,000 กม. ด้วยรถสกู๊ตเตอร์           “นกไม่มีวันจะรู้แรงปีก หากไม่โผบินไปในอากาศ” แคปชันจั่วหัวที่ “ต้นเรื่อง” นั้นได้กล่าวไว้หน้าสื่อออนไลน์ “ใช้ ศุภเศรษฐอนั…

ใช้ ศุภเศรษฐอนันต์ 1 คน 1 คัน 1 ฝัน “รอบโลก” (3)

ONE…MAN   ONE…MOTORCYCLE     ONE…DREAM    ONE…WORLD!!!    ใช้ ศุภเศรษฐอนันต์  1 คน 1 คัน 1 ฝัน “รอบโลก” (3)   ภาคจบ…ของสตอรี่เม้าท์เขย่าโสตจากคนไทย “คนแรก” ที่เดินทาง “รอบโลก” ด้วยรถจักรยานยนต…

ใช้ ศุภเศรษฐอนันต์ …1 คน 1 คัน 1 ฝัน “รอบโลก” (1)

ONE…MAN       ONE…MOTORCYCLE ONE…DREAM        ONE…WORLD!!!    ใช้ ศุภเศรษฐอนันต์ 1 คน 1 คัน 1 ฝัน “รอบโลก” (1)   นี่คือคนไทย “คนแรก” ที่เดินทาง “รอบโลก” ด้วยรถจักรยานยนต์ ฟังแล้วก็…ยิ้มปริ่ม!!…