Thailand Web Stat Truehits.net
Bimota ไปไม่รอด ปลดป้าย-ปิดประตูโรงงาน!

เป็นเรื่องน่าเศร้าในวงการมอเตอร์ไซค์สายพันธุ์อิตาลีอีกครั้ง หลัง Bimota พร้อมปิดตัวโรงงานในเขตชานเมืองของ Rimini เป็นครั้งสุดท้าย Bimota ถูกก่อตั้งขึ้นโดย Valerio Bianchi, Giusepper Morri และนักออก…