Thailand Web Stat Truehits.net
Biker Rangsit Club fan Zone!!!

Club MC…จะพาท่านผู้อ่านไปทำความรู้จักกับกลุ่ม Biker Rangsit Club ซึ่งกลุ่มนี้ได้มีการรวมตัวและก่อตั้งมาเป็นเวลากว่า 3 ปีแล้ว โดยปัจจุบันมีสมาชิกกว่า 60 คนภายในกลุ่ม ซึ่งสมาชิกในกลุ่มนี้ส่วนใหญ่จะขั…