Thailand Web Stat Truehits.net
“MSX THAI” สังคมของผู้ที่รักและสนใจ HONDA MSX 125

Club MC ฉบับนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับกลุ่ม MSX THAI ซึ่งกลุ่มนี้ได้ก่อตั้งขึ้นมากว่า 3 ปีแล้ว และตอนนี้มีสมาชิกเข้าร่วมกลุ่มทางหน้า Facebook แล้วกว่า 150,000 คน ซึ่งสมาชิกในกลุ่ม MSX THAI นั้…