Thailand Web Stat Truehits.net
2020 Ducati Multistrada 950 S ผ่านมาตรฐานไอเสีย Euro 6

Ducati Multistrada 950 S ถูกปรับแต่งเครื่องยนต์ให้ผ่านมาตรฐานไอเสีย Euro 6 สำหรับทำตลาดในประเทศอินเดีย    Multistrada 950 S ใหม่ ยังได้ใส่เทคโนโลยีล้ำสมัยของระบบกันสะเทือน Skyhook EVO, ควิกชิพ…