Thailand Web Stat Truehits.net
“RC CLUB” Safety Riding Experience

Club MC ฉบับนี้จะพาทุกท่านไปทำความรู้จักกับชมรม RC Club ชมรมฝึกขับขี่ปลอดภัย ที่เน้นฝึกฝนเพื่อเพิ่มทักษะในการขับขี่รถจักรยานยนต์เสริมสร้างความปลอดภัยทั้งต่อตัวผู้ขับขี่เอง และต่อผู้ร่วมใช้ถนนคนอื่น…