top_banner_king10
COLOUR MAGIC

COLOUR MAGIC  มนตร์…(ไม่) ดำ!!! มันเป็นแนวคิด “นอกกรอบ” หนึ่งที่คิดไว้เมื่อหลายปีก่อน ทว่า ก็ยังไม่บรรลุ “แหล่งข่าว” ที่เป็นต้นเรื่องได้จริงๆ “เวลา” ถูกลากจนคล้อย…ย… นี่มันปาเข้าไป “ 2 ทศวรรษ” บนเส…